Nhảy đến nội dung Top
  • nthyen
  • 07/02/2020 10:10

Khoa vừa phát hành thông báo số 01 về việc tổ chức Hội thảo khoa học trong năm học 2019-2020:

* Tên hội thảo "Cải tiến phương pháp dạy học trong bối cảnh công nghệ hiện đại"

* Thời gian tổ chức dự kiến Tháng 6/2020

Thời gian nhận bài đợt 1: Từ 19/01/2020 đến 29/02/2020

* Nội dung Hội thảo dự kiến tập trung vào những vấn đề sau:

  • Đổi mới toàn diện phương pháp dạy học – đặc biệt là phương tiện, phương thức tổ chức dạy học;
  • Hoàn chỉnh các tiêu chí đáp ứng chuẩn đầu ra nhằm cải tiến chương trình giáo dục, phương pháp dạy học trong bối cảnh công nghệ hiện đại;
  • Đổi mới phương pháp kiểm tra – đánh giá theo định hướng phát triển năng lực người học;
  • Dạy học theo định hướng STEM: từ lý luận đến thực tiễn;
  • Dạy học khoa học bằng song ngữ Việt – Anh;
  • Xu hướng nghiên cứu khoa học – công nghệ, khoa học giáo dục trong giai đoạn hiện nay;
  • Những nghiên cứu cơ bản trong các lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và khoa học giáo dục có ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình dạy học

 

Chi tiết thông báo mời xem file đính kèm.

Đính kèm :
# Tên tập tin Dung lượng Tải về
1 TB ht 01.pdf 153.101