Nhảy đến nội dung Top
  • nthyen
  • 03/01/2020 08:31

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng phát hành công văn Tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực năm 2020, chi tiết mời xem file đính kèm.

Đính kèm :
# Tên tập tin Dung lượng Tải về
1 kỳ thi danh gia năng lực 2020.pdf 679.115