Nhảy đến nội dung Top
  • tchung
  • 11/11/2019 22:21
  • Thực hiện chủ trương dạy và học gắn liền với thực tiễn.
  • Thực hiện kế hoạch năm học 2019-2020 của Khoa Sư Phạm.
  • Hướng đến kỷ niệm 20 năm thành lập Trường Đại học An Giang
  •     Nhằm tôn vinh vẻ đẹp của chữ Việt và thể hiện sự gìn giữ giá trị Văn hóa Việt.
  •     Nhằm đề cao việc giáo dục tính kiên trì cẩn thận, tinh thần kỷ luật và óc thẩm mỹ cho học sinh, sinh viên (đặc biệt là sinh viên sư phạm); phát huy vai trò của người giáo viên tương lai, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo hướng đến giáo dục toàn diệnKhoa Sư phạm lập Kế hoạch thi viết chữ đẹp năm học 2019-2020.
  • gwwg

Hội thi sẽ khai mạc vào lúc 8g00 ngày 16 tháng 11 năm 2019 tại Hội trường 600. 

Cuộc thi sẽ chia ra 2 khối:

  • Khối thi dành cho sinh viên chuyên: Sinh viên ngành Sư phạm Giáo dục tiểu học (400 sinh viên)
  • Khối không chuyên: Sinh viên các ngành khác trong toàn trường có đam mê rèn chữ viết (200 sinh viên)

Tổng giải thưởng Cuộc thi lên tới: 7.400.000đ (bảy triệu bốn trăm ngàn đồng)

BTC