Nhảy đến nội dung Top
  • nthyen
  • 26/07/2019 10:15

Thời gian đăng ký thi cải thiện hè: từ ngày 5/8/2019 tại phòng DDT;

Lịch thi chi tiết mời thầy/cô và các bạn sinh viên xem file bên dưới.

Đính kèm :
# Tên tập tin Dung lượng Tải về
1 LichthicaithienHk he_Hk3_nam2018-2019_25072019_151026.pdf 1.073.955