Nhảy đến nội dung Top
  • nthyen
  • 05/04/2019 07:23

Phòng đào tạo Trường thông báo về việc tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2019.

Khoa Sư phạm có 02 ngành được tuyển trong thông báo: Giáo dục tiểu học và Giáo dục mầm non.

* Thời gian đào tạo: từ 1.5 đến 2 năm;

* Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển;

* Thời gian xét tuyển: Đợt 1: tháng 5/2019, đợt 2: thangs/2019.

* Nơi nhận hồ sơ: Phòng đào tạo 01 - Khu hiệu bộ ĐHAG.

Chi tiết thông báo mời xem file đính kèm.

 

Đính kèm :
# Tên tập tin Dung lượng Tải về
1 454-TB-DHAG về việc tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2019.pdf 206.800