Nhảy đến nội dung Top
anh
anh
a
a
  • nthyen
  • 19/03/2019 08:57

Phòng Tổ chức chính trị ban hành quyết định về việc Ban hành Hệ giá trị cốt lõi của người học và triết lý giáo dục của Trường Đại học An Giang, chi tiết mời xem file đính kèm

Đính kèm :
# Tên tập tin Dung lượng Tải về
1 155-QD-DHAG quyet dinh ban hanh He gia tri cot loi.pdf 169.310