Nhảy đến nội dung Top
  • nthyen
  • 08/12/2018 10:43
Phòng Khảo thí và ĐBCL gửi danh sách những sinh viên DH19, CD43 chưa đánh giá đến 7h30 ngày 08-12-2018.
Ban cán sự lớp xem danh sách trong file đính kèm và nhắc nhở các bạn sinh viên cùng lớp tiếp tục thục hiện việc đánh giá trực tuyến đến hết ngày 09-12-2018 nhé.
 
Cảm ơn các bạn!
Đính kèm :
# Tên tập tin Dung lượng Tải về
1 Danh sach sinh vien khoa 19, cd 43 chua danh gia den ngay 8-12-2018-f.xlsx 37.027