Nhảy đến nội dung Top
  • nthyen
  • 07/12/2018 15:13

Phòng đào tạo thông báo nè các lớp.

* Đợt đăng ký dành riêng cho sinh viên năm cuối (DH16, CD41) và các khóa cũ.

- Hình thức đăng ký: trực tuyến.

- Thời gian đăng ký trực tuyến: 08h00 ngày 10/12/2018.

- Thời gian kết thúc đăng ký: 17h00 ngày 11/12/2018.

Lưu ý: Trong đợt đăng ký này, SV chỉ đăng ký vào các nhóm mở cho các lớp DH16 và CD41.

 * Đợt đăng ký và điều chỉnh đăng ký dành cho tất cả các khóa.

1. Thời gian đăng ký và điều chỉnh đăng ký trực tuyến

1.1. Thời gian đăng ký (không cho phép trùng TKB), chia theo khối lớp cụ thể như sau

- Đại học khóa 16 và các khóa cũ cùng với Cao đẳng khóa 41 và các khóa cũ: 08g00 ngày 18/12/2018

- Cao đẳng khóa 43: 18g00 ngày 18/12/2018

- Đại học khóa 19: 08g00 ngày 19/12/2018

- Cao đẳng khóa 42: 18g00 ngày 19/12/2018

- Đại học khóa 18: 08g00 ngày 20/12/2018

- Đại học khóa 17: 18g00 ngày 20/12/2018

* Thời gian kết thúc đăng ký: 17g00 ngày 21/12/2018.

* Các học phần có số lượng đăng ký <20 SV/nhóm sẽ bị xóa sau khi kết thúc đăng ký học phần.

1.2. Thời gian điều chỉnh đăng ký (cho phép trùng TKB)

Các lớp/khối lớp điều chỉnh kết quả đăng ký học phần trực tuyến từ 17g00 ngày 25/12/2018 đến 17g00 ngày 27/12/2018.

- Không được điều chỉnh các nhóm học phần mở cho các lớp năm cuối (CD40 và DH15).

2. Thời gian đăng ký bằng phiếu

Sinh viên nộp Phiếu đăng ký học cải thiện, đăng ký học lại hoặc học mới (chưa đăng ký trực tuyến được) cho Phòng Đào tạo (phòng ĐT05) từ 08g00 ngày 27/12/2018 đến 17g00 ngày 29/12/2018. Các phiếu sẽ được xử lý theo thứ tự nộp.

3. Rút bớt học phần ngoài thời gian đăng ký trực tuyến

Sinh viên nộp Phiếu rút bớt học phần đã đăng ký cho Phòng Đào tạo (phòng ĐT05) trong thời gian hai tuần đầu tiên của học kỳ tùy theo từng khóa mà SV đăng ký học (xem theo lịch năm học)

Lưu ý:

* Những học phần chuyên ngành của các lớp Giáo dục Thể dục, SV ngành khác không được đăng ký học chung.

* Các vấn đề phát sinh trong quá trình đăng ký học phần, gửi ngay đến địa chỉ email regis@agu.edu.vn

* Hướng dẫn đăng ký học phần xem tại đây.