Nhảy đến nội dung Top
  • nthyen
  • 04/12/2018 14:13

Phòng Hành chính tổng hợp phát hành thông báo thực hiện chế độ tuần làm việc 40 giờ trong 5 ngày, nội dung chi tiết mời thầy/cô và các bạn xem file đính kèm

Đính kèm :
# Tên tập tin Dung lượng Tải về
1 1551-TB-DHAG.pdf 111.486