Nhảy đến nội dung Top
anh
anh
a
a
  • nthyen
  • 28/11/2018 07:19

Ngày 28/11/2018 phòng Tổ chức chính trị  phát hành quyết định về việc ban hành "Quy định chế độ làm việc của giảng viên Trường Đại học An Giang".

Chi tiết mời các thầy/cô xem file đính kèm.

Đính kèm :
# Tên tập tin Dung lượng Tải về
1 2260-QD-DHAG.pdf 1.590.348