Nhảy đến nội dung Top
  • nthyen
  • 28/11/2018 09:17

Phòng Kế hoạch tài vụ Trường đã thống kê danh sách các sinh viên còn nợ học phí (tính đến ngày 26/11/2018). Các bạn Khoa sư phạm còn nợ tranh thủ hoàn thành trước đúng hạn nha.

Chi tiết thông báo và danh sách mời xem file đính kèm.

Thân!

Đính kèm :
# Tên tập tin Dung lượng Tải về
1 1516-TB-DHAG nợ học phí HKI 18-19.pdf 3.169.405
1 danh sach nợ goi cố vấn học tập-1.xlsx 59.305