Nhảy đến nội dung Top
  • nthyen
  • 15/11/2018 16:06

Phòng Quản trị Thiết bị trường thông báo việc hoàn lại tiền BHYT cho các trường hợp được miễn giảm.

Chi tiết mời các bạn sv xem file đính kèm.

 

Đính kèm :
# Tên tập tin Dung lượng Tải về
1 DS-THOI THU TIEN BHYT 2018-1.xlsx 89.701