Nhảy đến nội dung Top
  • nthyen
  • 05/11/2018 10:06

Phòng đào tạo thông báo danh sách Buộc thôi học và CBHV học kỳ 2 năm học 2017-2018.

Chi tiết mời các bạn sinh viên xem file đính kèm.

Đính kèm :
# Tên tập tin Dung lượng Tải về
1 BB 1173 Xu Ly Hoc Vu HK II 2017-2018.pdf 1.972.719
1 DS Buoc Thoi Hoc Kem BB 1173.pdf 5.452.924
1 DS Canh Bao HV Kem BB1173.pdf 4.738.511