Nhảy đến nội dung Top
  • nthyen
  • 24/09/2018 10:21
Phòng Quản lý khoa học và Đào tạo sau đại học chuyển nội dung GIẤY MỜI VIẾT BÁO CÁO THAM GIA HỘI THẢO QUỐC TẾ  về "Chuyển đổi kinh tế , xã hội và sinh thái ở Việt Nam"của Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN.
Chi tiết thông báo mời quý Thầy/Cô vui lòng xem file đính kèm.
Đính kèm :
# Tên tập tin Dung lượng Tải về
1 ĐHQG HÀ NỘI.pdf 1.318.837