Nhảy đến nội dung Top
  • nthyen
  • 27/08/2018 16:29

Ngày 27/8/2018 Trường Đại học An Giang ban hành Nội quy Sinh viên.

Nội quy gồm 14 điều và áp dụng cho sinh viên đào tạo hệ chính quy; Văn bản mới này sẽ thay thế các văn bản cũ đã ban hành trước đó.

Chi tiết nội quy mời xem file đính kèm.

Đính kèm :
# Tên tập tin Dung lượng Tải về
1 1535-QD-DHAG.pdf 191.075