Nhảy đến nội dung Top
  • nthyen
  • 23/08/2018 13:45

Phòng Khảo thí & KĐCL thông báo bắt đầu nhận thủ tục điểm M Tin học và Anh văn của sinh viên:

     * Thời hạn đến hết ngày 31/8/2018 hết hạn nhận đơn;

     * Người nhận: Cô Hoàng Anh - Phòng Khảo thí 01;

     * CVHT tổng hợp đơn, lập danh sách theo mẫu quy định.

Đính kèm :
# Tên tập tin Dung lượng Tải về
1 Copy of ĐIỂM M - mẫu.xls 49.664