Nhảy đến nội dung Top
  • nthyen
  • 14/08/2018 14:23
Theo thông tin từ TTTH, hiện tại đã hoàn tất việc khởi tạo các tài khoản email (và các group nhóm lớp + các chính sách nhóm...) cho sinh viên khóa mới (2.490 tài khoản, đợt 1 + 61 nhóm lớp).
Từ 14/8/2018 các hộp thư của sinh viên khóa mới có thể truy cập bình thường. Địa chỉ trang truy cập: mail.student.agu.edu.vn. Hệ thống G-Suite sẽ yêu cầu sinh viên thay đổi mật khẩu ở lần đầu tiên đăng nhập.
 
Việc hướng dẫn sử dụng chi tiết hơn sẽ được TTTH triển khai vào tuần lễ sinh hoạt đầu khóa cho sinh viên.
Trân trọng.