Nhảy đến nội dung Top
anh
a
a
a
anh
anh
a
  • pvban
  • 08/12/2014 17:17

Các bạn xem thông báo chi tiết, các mẫu văn bản cần thiết tại trang  http://sao.agu.edu.vn/?q=vi/node/287

Lưu ý: Sinh viên khi đăng ký làm 2 bộ hồ sơ, các giấy tờ kê khai hoàn cảnh, giấy tờ ưu tiên có xác nhận của chính quyền địa phương.

Tất cả hồ sơ nộp về thầy Phạm Văn Minh, Văn phòng khoa Sư phạm trước ngày thứ Bảy, 13/12/2014

Đính kèm :
# Tên tập tin Dung lượng Tải về
1 CV.pdf 243.759
1 DS TAI CAP HB DOANTOI 14-15 (KEM CV).pdf 138.715
1 MAU TO KHAI HB DOAN TOI.doc 58.880
1 MAU DON HOC BONG DOAN TOI.doc 60.928