Nhảy đến nội dung Top
  • admin
  • 08/05/2018 14:36

 

TT

Họ và Tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

1

 PGS. TS. Trần Văn Đạt

 Trưởng khoa Sư phạm

 Chủ tịch

2

 ThS.Nguyễn Văn Khương

 Phó Trưởng khoa Sư phạm

 P.Chủ tịch

3

 TS. Nguyễn Phương Thảo

 Phó Trưởng khoa Sư phạm

 P.Chủ tịch

4

 ThS. Võ Tiến Thành

 Trưởng Bộ môn Toán, Khoa Sư phạm

Ủy viên

5

 ThS. Trương Tín Thành

 Phó trưởng Bộ môn Vật lý, Khoa Sư phạm

Ủy viên

6

 ThS. Nguyễn Thị Mỹ Phượng

 Phó trưởng Bộ môn Hóa, Khoa Sư phạm

Ủy viên

7

 ThS. Phan Thị Kim Ngân

 Phó trưởng Bộ môn Sinh, Khoa Sư phạm

Ủy viên

8

 ThS. Trần Tùng Chinh

 Trưởng Bộ môn Ngữ văn, Khoa Sư phạm

Ủy viên

9

 ThS. Bùi Hoàng Anh

 Trưởng Bộ môn Địa lý, Khoa Sư phạm

Ủy viên

10

 ThS. Dương Thế Hiền

 Phó trưởng Bộ môn Lịch sử, Khoa Sư phạm

Ủy viên

11

 TS. Nguyễn Bách Thắng

 Trưởng Bộ môn Tâm lý giáo dục, Khoa Sư phạm

Ủy viên

12

 ThS. Đinh Quốc Huy

 Trưởng Bộ môn Giáo dục Tiểu học, Khoa Sư phạm

Ủy viên

13

 ThS. Lê Ngọc Phượng

 Phó trưởng Bộ môn Giáo dục Mầm non, Khoa Sư phạm

Ủy viên

14.
 
 ThS. Võ Thành Tài  Phó trưởng Bộ môn Toán học, Khoa Sư phạm Ủy viên
15.
 
 CN. Thái Trí Hải  GV - Khoa Sư phạm, Bí thư Đoàn Khoa sư phạm Ủy viên