Nhảy đến nội dung Top
  • admin
  • 08/05/2018 14:34

Khoa Sư phạm Trường Đại học An Giang phấn đấu đến năm 2030 trở thành nơi đào tạo giáo viên trình độ Đại học, sau Đại học chất lượng cao; đào tạo cán bộ quản lý các cấp; trở thành trung tâm nghiên cứu, đào tạo và bồi dưỡng giáo viên được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận đạt chất lượng cao.