Nhảy đến nội dung Top
anh
anh
a
a
  • admin
  • 08/05/2018 14:34

           Sứ mạng: Khoa Sư phạm Trường Đại học An Giang là trung tâm đào tạo giáo viên các cấp có chất lượng cao cho tỉnh An Giangkhu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long; rèn luyện những con người có năng lực sư phạm, nghiên cứu và ứng dụng sáng tạo các sản phẩm khoa học, sẵn sàng phục vụ cho các hoạt động dạy và học.

          Tầm nhìn: Khoa Sư phạm Trường Đại học An Giang phấn đấu đến năm 2030 trở thành nơi đào tạo giáo viên trình độ Đại học, sau Đại học chất lượng cao; đào tạo cán bộ quản lý các cấp; trở thành trung tâm nghiên cứu, đào tạo và bồi dưỡng giáo viên được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận đạt chất lượng cao.

          Giá trị cốt lõi: Trách nhiệm - Tận tâm - Hướng đến tương lai.