Nhảy đến nội dung Top
  • pvban
  • 06/12/2014 21:04

CÔNG ĐOÀN

Khoa Sư phạm có ba Công đoàn bộ phận trực thuộc Công đoàn cơ sở trường Đại học An Giang là:

Công đoàn bộ phận 5

Gồm các công đoàn viên đến từ các bộ môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục Tiểu học và Giáo dục Mầm non

BCH Công đoàn bộ phận 5:

  • Cô Phạm Thúc Kim, GV Bộ môn Giáo dục Tiểu học, Chủ tịch
  • Cô Lâm Trần Sơn Ngọc Thiên Chương, GV Bộ môn Giáo dục Tiểu học, Phó chủ tịch

Công đoàn bộ phận 7

Gồm các công đoàn viên đến từ các bộ môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học và Văn phòng khoa

BCH Công đoàn bộ phận 7:

  • Cô Phan Thị Kim Ngân, GV Bộ môn Sinh học, Chủ tịch
  • Thầy Trương Tín Thành, GV Bộ môn Lý, Phó Chủ tịch
  • Thầy Phạm Văn Minh, CV Văn phòng khoa Sư phạm, Ủy viên
  • Cô Nguyễn Thị Mỹ Phượng, GV Bộ môn Hóa, Ủy viên
  • Thầy Lê Văn Chua, GV Bộ môn Toán, Ủy viên