Nhảy đến nội dung Top
anh
a
a
a
anh
anh
a
  • nthyen
  • 13/04/2017 09:18

Phòng Kế hoạch Tài vụ thông báo: Đã có tiền HB HKI NH 2016-2017.

Các bạn Sinh viên đạt Học bổng mang thẻ sinh viên đến Phòng Tài vụ Trường - Khu hiệu bộ  để nhận tiền nha.

DS Sinh viên Khoa sư phạm nhận HB (file đính kèm)

Đính kèm :
# Tên tập tin Dung lượng Tải về
1 HB KSP.xlsx 31.017