Nhảy đến nội dung Top
anh
anh
a
a
  • nthyen
  • 14/11/2014 08:24
      

 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khoa Sư phạm là một cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Trường Đại học An Giang, ĐHQG-HCM. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khoa Sư phạm ngoài việc là trung gian giữa Đoàn Trường với các Chi đoàn, còn tham gia hỗ trợ Ban Chủ nhiệm Khoa Sư phạm trong việc quản lý Đoàn viên - Sinh viên, tổ chức các hoạt động nhằm tạo dựng một môi trường thuận lợi cho việc học của sinh viên.

Trước năm 2011, trong Khoa Sư phạm có 04 Đoàn cơ sở là các Liên Chi đoàn khối, gồm Đoàn khối Tự nhiên, Đoàn khối Xã hội, Đoàn khối Ngoại ngữ, Đoàn khối Tiểu học - Mầm non - Thể dục Thể thao. Đến năm 2011, Đoàn Trường Đại học An Giang, ĐHQG-HCM đã quyết định thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khoa Sư phạm trên cơ sở hợp nhất 04 Đoàn khối.

Trong những năm học vừa qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khoa Sư phạm luôn là một trong những Đoàn cơ sở mạnh của Đoàn Trường Đại học An Giang, ĐHQG-HCM. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khoa Sư phạm đã được nhận nhiều giấy khen, bằng khen của Đoàn Trường, Ban Giám hiệu Nhà trường và Tỉnh Đoàn An Giang cho các thành tích trong hoạt động Đoàn.

Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khoa Sư phạm được bầu tại Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khoa Sư phạm nhiệm kỳ 2022-2024 gồm 11 đồng chí (theo Quyết định số 39/QĐ-ĐTN ngày 06/11/2023 của Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang).

Stt

Họ và tên

Chi đoàn

Chức vụ

1

Lê Quốc Khanh

DH23SU

Bí thư Đoàn Khoa Sư phạm

2

Nguyễn Thị Vân Anh

DH22DL

Phó Bí thư Đoàn Khoa Sư phạm

3

Trương Thị Ngọc Oanh

DH22MN

UV. BTV Đoàn Khoa

4

Nguyễn Hoàng Siêu

DH22DL

UV. BCH Đoàn Khoa Sư phạm

5

Nguyễn Phước Bảo

DH22TO

UV. BCH Đoàn Khoa Sư phạm

6

Lê Hoa Ngọc Như

DH23NV

UV. BCH Đoàn Khoa Sư phạm

7

Võ Hoài Tâm

DH22HH

UV. BCH Đoàn Khoa Sư phạm

8

Lê Thị Bảo Thu

DH22GT1

UV. BCH Đoàn Khoa Sư phạm

9

Lê Thị Lụa

DH22TO

UV. BCH Đoàn Khoa Sư phạm

10

Châu Thị Huỳnh Như

DH23GT2

UV. BCH Đoàn Khoa Sư phạm

11

Đoàn Khánh Ngọc

DH23MN

UV. BCH Đoàn Khoa Sư phạm