Nhảy đến nội dung Top
  • nthyen
  • 11/04/2017 09:02

Phòng Tài vụ gửi danh sách các bạn sinh viên hệ chính quy còn nợ Học phí HK2 NH 2016-2017.

Các bạn sinh viên còn nợ Học phí nhanh chóng đóng đầy đủ để được tham dự Kỳ thi HK2. Ban cán sự các lớp xem danh dách và nhắc nhở sinh viên lớp mình nhanh chóng thực hiện nhé.

Danh sách được đính kèm thông báo này.

Đính kèm :
# Tên tập tin Dung lượng Tải về
1 dsach CQ nợ tới 07-04-17.xls 169.984