Nhảy đến nội dung Top
  • nthyen
  • 11/04/2017 07:12

Ngày 7/4/2017 Bộ Giáo dục và đào tạo đã có quyết định về việc giao cho Trường Đại học An giang đào tạo trình độ chính quy ngành Mầm non.

Chi tiết mời xem file đính kèm.

Đính kèm :
# Tên tập tin Dung lượng Tải về
1 1160-QD-BGDDT Quyet dinh v-v giao cho Truong DHAG dao tao trinh do DH he chinh quy nganh Giao duc Mam non.pdf 252.690