Nhảy đến nội dung Top
  • nthyen
  • 30/03/2017 07:07

Nhằm tổ chức một diễn đàn trao đổi để sinh viên trình bày những khó khăn trong quá trình học tập và công tác Đoàn tại bậc Đại học. Đề ra những biện pháp tháo gỡ những khó khăn của sinh viên, tăng cường chất lượng học tập trong khoa trong  thời gian tới.

Đoàn Khoa sư phạm tổ chức buổi tọa đàm “Phương pháp học tập và công tác Đoàn ở bậc Đại học” 

  • Thời gian: 14h00, ngày thư Bảy, 01/04/2017

  • Địa điểm: Hội trường 150D

  • Tham gia tọa đàm còn có: Lãnh đạo Khoa và thầy/cô đại diện các bộ môn.

Các lớp khóa CD40, CD41, DH15, DH16 và DH17, mỗi lớp cử 03 đại diện  tham gia buổi tọa đàm một cách nghiêm túc.

 

Đính kèm :
# Tên tập tin Dung lượng Tải về
1 KehoachTochucToadam.doc 29.696