Nhảy đến nội dung Top
  • nthyen
  • 28/03/2017 13:46

Phòng QLKH&HTQT đã tổng hợp kết quả xét duyệt sáng kiến kinh nghiệm năm học 2016 – 2017 (file đính kèm). Đề nghị các tác giả có SKKN được xét duyệt tiến hành thực hiện. Nhà trường sẽ thông báo thời gian nghiệm thu qua email. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ ông Lê Trương Hồng Danh, chuyên viên phòng QLKH&HTQT, email: lthdanh@agu.edu.vn

Đính kèm :
# Tên tập tin Dung lượng Tải về
1 Tong hop danh sach SKKN duoc duyet 2016-2017_0.pdf 538.113