Nhảy đến nội dung Top
anh
anh
a
a
  • nthyen
  • 10/03/2017 14:30

Sau Khi tổng hợp điêm thi Olympic Mác- Lênin, Khoa sư phạm đã chọn ra 7 bạn có số điểm cao nhất tham gia vào đội tuyển Olympic của Khoa. (DS đính kèm thông báo này)

Phòng CTSV triệu tập các bạn trong đội tuyển để triển khai thể lệ cuộc thi.

           Thời gian: 17h00 ngày 13/03/2017

           Địa điểm:  Phòng họp 222 - Khu VPK

Các bạn trong đội tuyển xem thông báo và thực hiện đúng quy định.

Đính kèm :
# Tên tập tin Dung lượng Tải về
1 DS SV tham gia OLYPIC Mác - Lê.xlsx 18.515