Nhảy đến nội dung Top
anh
anh
a
a
  • admin
  • 04/01/2017 10:19

1. Tài liệu giảng dạy

TT

Tên Tác giả

Tên tài liệu

Năm

Nơi xuất bản

1

Đinh Quốc Huy

Nhập môn lý thuyết xác suất và thống kê Toán

2016

Trường ĐHAG

2

Đinh Quốc Huy

Toán học 1

2018

Trường ĐHAG

3

Nguyễn Nguyệt Nga

Ngôn ng học văn bản

2017

Trường ĐHAG

4

Hoàng Thị Hồng Phương

Văn học 1

2018

Trường ĐHAG

5

Nguyễn Thu Hương

Phương pháp dạy học tiếng Việt ở tiểu học 1

2018

Trường ĐHAG

 

2. Nghiên cứu khoa học

TT

Tên Tác giả

Tên đề tài

Năm

nghiệm thu

Cấp

nghiệm thu

1

Nguyễn Nguyệt  Nga

Giải pháp khắc phục lỗi chính tả cho sinh viên ngành GDTH ở trường Đại học An Giang

2016

Trường

2

Nguyễn Nguyệt  Nga

Rèn kĩ năng đọc thành tiếng cho sinh viên ngành Sư phạm Giáo dục tiểu học

2019

Khoa

3

Hoàng Thị Hồng Phương

Kĩ năng viết chữ của sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học Trường Đại học An Giang – thực trạng và giải pháp

20120

Khoa