Nhảy đến nội dung Top
anh
anh
a
a
  • admin
  • 04/01/2017 10:12

- Họ và tên: Bùi Hoàng Anh
- Học vị: Thạc sĩ
- Chuyên ngành: ĐL tự nhiên
- Email: bhanh@agu.edu.vn
- Sđt: 0916.121.021

P. Trưởng Bộ môn

- Họ và tên: Trần Thế Định
- Học vị: Tiến sĩ 
- Chuyên ngành: ĐL tự nhiên
- Email: ttdinh@agu.edu.vn
- Sđt: 0907.481.652

 P. Trưởng Bộ môn

 

ltm hiền

 

- Họ và tên: Lê Thị Mỹ Hiền
- Học vị: Thạc sĩ
- Chuyên ngành: Địa lí tự nhiên
- Email: ltmhien@agu.edu.vn
- ĐT: 0989.242.355

 

ntt nhan

- Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Nhàn
- Học vị: Thạc sĩ
- Chuyên ngành: PPGD Địa lý
- Email: nttnhan@agu.edu.vn
- Sđt: 0919.575.567

 

tm châu

- Họ và tên: Tô Minh Châu
- Học vị: Thạc sĩ-NCS
- Chuyên ngành: Địa lý học
- Email: tmchau@agu.edu.vn
- Sđt: 0946.316.419

 

cô kiều

- Họ và tên: Võ Thị Thuý Kiều
- Học vị: Thạc sĩ
- Chuyên ngành: ĐL kinh tế - xã hội
- Email: vttkieu@agu.edu.vn
- Sđt: 0945.939.782

 

Lý lịch khoa học