Nhảy đến nội dung Top
anh
anh
a
a
  • admin
  • 04/01/2017 10:08
  1. Tài liệu giảng dạy

TT

Tên tác giả

Tên tài liệu

Năm

Nơi xuất bản

1

Lâm Trần Sơn Ngọc Thiên Chương

Đọc hiểu văn bản

2013

Đại học An Giang

2

Phạm Thanh Hùng

Văn học đô thị miền Nam (1954 – 1975)

2014

Đại học An Giang

3

Lâm Trần Sơn Ngọc Thiên Chương

Phương pháp dạy học Ngữ văn

2016

Đại học An Giang

4

Trần Tùng Chinh

Văn học trung đại Việt Nam từ thế kỷ X đến hết thế kỷ XVII

2018

Đại học An Giang

5

Nguyễn Thị Xuân Mai

Phương pháp dạy học Ngữ văn 2 (Tiếng Việt - Làm văn)

2018

Đại học An Giang

6

Nguyễn Thị Thu Giang

Văn học Âu – Mĩ thế kỉ XX

2019

Đại học An Giang

7

Trần Tùng Chinh

Kỹ năng sư phạm Ngữ văn

2020

Đại học An Giang

8

Nguyễn Thị Thu Giang

Văn học Âu – Mĩ thế kỉ XIX

2021

Đại học An Giang

9

Lâm TSNT Chương và Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Thực hành nghề nghiệp 1

2022

Trường ĐHAG

10

Lâm TSNT Chương

Phương pháp đọc hiểu văn bản

2023

Trường ĐHAG

11

Lâm TSNT Chương

Lý luận dạy học Ngữ văn

2023

Trường ĐHAG

12

Lâm TSNT Chương

Cơ sở Văn hóa Việt Nam- NV

2023

Trường ĐHAG

13

Lâm TSNT Chương

Cơ sở Văn hóa Việt Nam- NV

2023

Trường ĐHAG

14

Lâm TSNT Chương

Kỹ năng giao tiếp

2023

Trường ĐHAG

15

Lâm TSNT Chương và Đổng Thị Kim Phượng

Ứng dụng CNTT vào dạy học Ngữ văn

2023

Trường ĐHAG

16

Lâm TSNT Chương và Nguyễn Thị Xuân Mai

Rèn luyện NVSP _ SPNV

2024

Trường ĐHAG

17

Trần Tùng Chinh

Văn học địa phương An Giang

2023

Trường ĐHAG

18

Trần Tùng Chinh

Phát triển kỹ năng sư phạm Ngữ văn

2024

Trường ĐHAG

19

Trần Tùng Chinh

Văn học địa phương An Giang

2023

Trường ĐHAG

20

Trần Tùng Chinh

Văn học dân gian Việt Nam

2013

Trường ĐHAG

21

Trần Tùng Chinh

Văn học trung đại Việt Nam từ thế kỷ X đến hết thế kỷ XVII

2018

Trường ĐHAG

22

Trần Tùng Chinh

Văn học dân gian Việt Nam

2024

Trường ĐHAG

23

Trần Tùng Chinh

Văn học Việt Nam từ thế kỷ X đến hết thế kỷ XVII

2024

Trường ĐHAG

24

Trần Tùng Chinh

Nhập môn Văn học

2024

Trường ĐHAG

25

Trần Tùng Chinh

Nhập môn Sư phạm Ngữ văn

2024

Trường ĐHAG

26

Trần Tùng Chinh

Kỹ thuật sáng tác văn học

2024

Trường ĐHAG

27

Tiêu Minh Đương

Đặc điểm hình thức thể loại trong thơ ca Việt Nam

2024

Trường ĐHAG

28

Nguyễn Thị Xuân Mai

Phương pháp dạy học Ngữ văn 2

2023

Trường ĐHAG

29

Nguyễn Thị Xuân Mai

Giáo viên trong thế kỷ XXI - SPNV

2023

Trường ĐHAG

30

Nguyễn Thị Xuân Mai

Đánh giá năng lực Ngữ văn của HS THPT

2022

Trường ĐHAG

31

Nguyễn Thị Xuân Mai

Hệ thống VB hành chính nhà nước

2023

Trường ĐHAG

32

Nguyễn Thị Thu Giang

Văn học Nga

2023

Trường ĐHAG

33

Nguyễn Thị Thu Giang

Văn học Nga hiện đại

2024

Trường ĐHAG

34

Nguyễn Thị Thu Giang

Văn học Âu – Mỹ (thế kỷ XIX – XX)

2023

Trường ĐHAG

35

Nguyễn Thị Thu Giang

Văn học Nga

2023

Trường ĐHAG

36

Nguyễn Thị Thu Giang

Văn học Âu – Mỹ (thế kỷ XIX – XX)

2023

Trường ĐHAG

37

Nguyễn Thị Thu Giang

Văn học Trung Quốc hiện đại

2024

Trường ĐHAG

38

Nguyễn Thị Thu Giang

Văn học Trung Quốc hiện đại

2024

Trường ĐHAG

39

Tôn Thị Tuyết Oanh

Dẫn luận ngôn ngữ học và Ngữ âm TV

2022

Trường ĐHAG

40

Tôn Thị Tuyết Oanh

Từ vựng và ngữ nghĩa TV

2023

Trường ĐHAG

41

Tôn Thị Tuyết Oanh

Dẫn luận ngôn ngữ học và Ngữ âm TV

2022

Trường ĐHAG

42

Tôn Thị Tuyết Oanh

Từ vựng và ngữ nghĩa TV

2023

Trường ĐHAG

43

Tôn Thị Tuyết Oanh

Ngữ pháp tiếng Việt

2024

Trường ĐHAG

44

Tôn Thị Tuyết Oanh

Kỹ năng thực hành tiếng Việt trong DH NV

2024

Trường ĐHAG

45

Huỳnh Thị Diễm

Văn học Châu Âu từ Cổ đại đến thế kỷ XVIII

2023

Trường ĐHAG

46

Huỳnh Thị Diễm

Văn học Châu Âu từ Cổ đại đến hết thế kỷ XVIII

2024

Trường ĐHAG

47

Huỳnh Thị Diễm

Văn học châu Á 2

2024

Trường ĐHAG

48

Mai Thị Vân

Phương pháp nghiên cứu khoa học– Văn học

2024

Trường ĐHAG

 

  1.  Nghiên cứu khoa học

TT

Tên tác giả

Tên đề tài

Năm nghiệm thu

Cấp nghiệm thu

1

Nguyễn Thị Tuyết

Yếu tố folklore trong một số tiểu thuyết của Chinghi Aitmatov

2015

Đề tài NCKH cấp Trường

2

Trần Tùng Chinh

Một số đặc điểm thi pháp truyện dân gian An Giang

2016

Đề tài NCKH cấp Trường

3

Nguyễn Đức Thăng

Văn chính luận trung đại Việt Nam và Trung Quốc – Tiếp biến và phát triển

2015

Đề tài NCKH cấp Trường

4

Nguyễn Thanh Phong

Văn học dân gian của người Kinh Quảng Tây (Trung Quốc) và Việt Nam dưới góc nhìn so sánh

2017

Đề tài NCKH cấp Trường

5

Nguyễn Thanh Phong

Truyền bá và cải biên Truyện Kiều của Nguyễn Du ở Nam Bộ

2019

Đề tài NCKH cấp Trường

6

Nguyễn Thị Xuân Mai

Vận dụng lý thuyết ngữ cảnh vào dạy - học ngữ pháp tiếng Việt cho học sinh Khmer cấp trung học cơ sở tại huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang

2022

Trường ĐHAG

7

Nguyễn Thị Thu Giang

Ứng dụng mô hình Blended learning trong dạy - học học phần nước ngoài

2023

Trường ĐHAG

8

Lâm TSN Thiên Chương

Năng lực giải quyết vấn đề của sinh viên Sư phạm Ngữ văn, Khoa Sư phạm, Trường Đại học An Giang

2024

Trường ĐHAG

 

  1.  Tác phẩm văn học đã xuất bản

TT

Tên tác giả

Tên tác phẩm

Năm xuất bản

1

Trần Tùng Chinh

Ba trái tim của bé Bạch Tuộc

2021

2

Nguyễn Thị Xuân Mai

Phương pháp dạy học tiếng Việt

2021

3

Lâm TSNT Chương

Phương pháp dạy học đọc hiểu văn bản

2023

4

Lâm TSNT Chương

Lý luận dạy học Ngữ văn

2023

5

Lâm TSNT Chương và Đổng Thị Kim Phượng

Ứng dụng CNTT vào dạy học Ngữ văn

2023

6

Nguyễn Thị Thu Giang

Văn học Âu - Mỹ Thế kỷ XIX

2023

7

Trần Tùng Chinh

Mùa hè năm ấy có cơn mưa rào

2023

8

Nguyễn Phương Thảo, Phạm Phát Tân,

Nguyễn Thị Xuân Mai

Kiểm tra, đánh giá trong dạy học ở trường trung học

2023

 

Lâm TSNT Chương

Phương pháp dạy học đọc hiểu văn bản

2023

 

Lâm TSNT Chương

Lý luận dạy học Ngữ văn

2023

 

Lâm TSNT Chương và Đổng Thị Kim Phượng

Ứng dụng CNTT vào dạy học Ngữ văn

2023

 

Nguyễn Thị Thu Giang

Văn học Âu - Mỹ Thế kỷ XIX

2023

 

Trần Tùng Chinh

Ba trái tim của bé Bạch Tuộc

2021

 

Trần Tùng Chinh

Mùa hè năm ấy có cơn mưa rào

2023

 

Nguyễn Thị Xuân Mai

Phương pháp dạy học tiếng Việt

2021

 

Nguyễn Phương Thảo, Phạm Phát Tân, Nguyễn Thị Xuân Mai

Kiểm tra, đánh giá trong dạy học ở trường trung học

2023