Nhảy đến nội dung Top
anh
anh
a
a
  • admin
  • 04/01/2017 10:07

 Nghiên cứu khoa học

TT

Tên Tác giả

Tên đề tài

Năm

nghiệm thu

Cấp

nghiệm thu

1

Phan Thị Trúc Linh

Thực hiện tiêu bản cố định một số chi Tảo lục (Chlorophyta) và Tảo mắt (Euglenophyta)

2020

Cấp khoa

2

Khưu Phương Yến Anh

Nghiên cứu xạ khuẩn có khả năng đối kháng  nấm gây bệnh đạo ôn trên lúa phân lập từ đất tại huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang

 

Nghiên cứu ứng dụng enzyme protease từ nấm sợi Aspergillus oryzae trong sản xuất nước mắm cá linh nấu truyền thống tại An Giang

2015

 

 

 

 

2020

Cấp cơ sở

 

 

 

 

Cấp Khoa