Nhảy đến nội dung Top
anh
anh
a
a
  • admin
  • 19/09/2014 07:57

BỘ MÔN TOÁN

I. Giới thiệu chung

Trước năm 2000, Bộ môn Toán trực thuộc khoa Khoa học tự nhiên của trường Cao đẳng Sư phạm An Giang. Từ năm 2000 khi có quyết định thành lập trường Đại học An Giang, Bộ môn Toán trở thành một trong những Bộ môn đầu tiên được thành lập, trực thuộc khoa Sư phạm của trường Đại học An Giang.

Ngay từ năm học đầu tiên của trường Đại học An Giang, Bộ môn Toán đã tham gia đào tạo ngành Sư phạm Toán với 135 sinh viên.

Trải qua 22 khóa đào tạo, với 18 khóa đã ra trường, Bộ môn Toán đã góp phần đào tạo gần 1000 cử nhân Sư phạm Toán cho các tỉnh An Giang và Đồng bằng Sông Cửu Long. Bộ môn Toán là một trong những bộ môn giàu thành tích nhất của trường, khi hằng năm đều cử sinh viên tham gia kỳ thi Olympic Toán sinh viên toàn quốc và đều giành được những giải quan trọng trong kỳ thi này.

II. Chức năng, nhiệm vụ

- Đào tạo ra các cử nhân có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có đủ năng lực chuyên môn và nghiệp vụ để công tác. Hiện tại bộ môn quản lý chương trình đào tạo ngành Sư phạm Toán học.

- Ngoài ra bộ môn còn tham gia giảng dạy các học phần Toán cho các ngành đào tạo đại học của các ngành khác của Trường.