Nhảy đến nội dung Top
  • nthyen
  • 09/09/2020 15:09

Phòng Đào tạo đã chuẩn bị xong giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho SV tốt nghiệp năm học này.

Các bạn SV tốt nghiệp vui lòng đến Phòng Đào tạo (cô Thủy) để nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời bắt đầu từ chiều hôm nay (9.9.2020)