Nhảy đến nội dung Top
  • nthyen
  • 14/09/2019 08:02

Ngày 13/09/2019 Thư viện Trường phát hành kế hoạch 1190/KH-DHAG về việc hoạt động nhóm tình nguyện viên tại Thư viện - Năm học 2019-2020.

Chi tiết mời thầy/cô và các bạn sinh viên xem file đính kèm

Đính kèm :
# Tên tập tin Dung lượng Tải về
1 1190-KH-DHAG về việc hoạt động nhóm tình nguyện viên tại Thư viện - Năm học 2019-2020 (1).pdf 137.770