Nhảy đến nội dung Top
anh
a
a
a
anh
anh
a
  • pvban
  • 06/03/2015 10:24
Các bạn xem thông báo chi tiết tại đây: http://www.agu.edu.vn/?q=node/1791
 
Các lớp đăng ký tham gia theo mẫu (trong đường liên kết trên), gửi trực tiếp cho thầy Phạm Văn Minh ở Văn phòng Khoa để theo dõi.
 
Thời hạn đăng ký: trước ngày thứ Ba, 10/03/2015
 
Đề nghị Ban cán sự các lớp vận động sinh viên trong lớp tham gia cuộc thi này!