Nhảy đến nội dung Top
anh
a
a
a
anh
anh
a
  • pvban
  • 10/02/2015 15:12

Căn cứ theo Công văn của BCH Đoàn trường, BCH Đoàn khoa Sư phạm thông báo về việc huy động như sau:

1. Thời gian: 6h45’, sáng Thứ Hai ngày 02/03/2015
2. Địa điểm: Hội trường 600, Khu Trung tâm, Trường Đại học An Giang
3. Số lượng: Khoa Sư phạm: 150 Đoàn viên
4. Lưu ý:
- Sinh viên tham dự chương trình mặc đồng phục áo xanh thanh niên.
- Sau lễ phát động, sinh viên sẽ thực hiện các công trình, phần việc thanh niên theo bố trí của Ban Tổ chức (sẽ có thông báo sau).

Đề nghị các BCH các Chi đoàn thông báo trong Chi đoàn và huy động sinh viên tham dự. 

Hạn chót đăng ký: tới hết ngày thứ Năm tuần này, 12/02/2015. Nếu số lượng đăng ký không đủ, BCH Đoàn khoa sẽ căn cứ vào lịch học của các lớp để điều động, và BCH Chi đoàn được điều động có nghĩa vụ phải huy động Đoàn viên theo số lượng được thông báo.

Đề nghị BCH các Chi đoàn thực hiện tốt thông báo này!

BCH Đoàn khoa Sư phạm