Nhảy đến nội dung Top
anh
anh
An Giang University
  • nthyen
  • 10/05/2019 10:53
Kính chào các thầy/cô và các bạn sinh viên!
 
Theo Lịch của Trường, thời hạn đánh giá trực tuyến HK2 dành cho sinh viên đã kết thúc vào ngày 9/5/2019.
Đây là việc thường xuyên thực hiện mỗi học kỳ của sinh viên, được hướng dẫn và thông báo trong tuần Sinh hoạt công dân đầu mỗi năm học đồng thời Lịch đánh giá dành cho các khóa được niêm yết trên trang regis.edu.agu.vn. Riêng ở khoa sư phạm, em cũng thông báo trên web khoa và facebookđoànkhoa nhiều lần.
Tuy nhiên, đến sáng nay còn rất nhiều sinh viên khoa sư phạm chưa thực hiện. Nếu không thực hiện đánh giá, ngoài việc sẽ bị trừ điểm rèn luyện và sinh viên sẽ không đăng nhập được vào tài khoản regis xem điểm thi và đăng ký học phần.
Tạo điều kiện cho người học, Phòng khảo thí & ĐBCL đã đồng ý gia hạn thêm thời gian đánh giá đến hết ngày 10/5/2018 (ngày hôm nay). Em nhờ các thầy/cô là CVHT và ban cán sự các lớp sau đây thông báo đến lớp để sinh viên biết: CD41GT2,  CD42GT,  CD43GT, CD41MN, CD43MN, CD43TD, DH17DL, DH18DL, DH19DL,DH17GT1, DH17GT2, DH18GT, DH19GT, DH16HH, DH18HH, DH19HH, DH18LY, DH18MN1, DH18MN2, DH19MN, DH17NV, DH19NV, DH19VH, DH18TO, DH18SU, DH19SU.
Trân trọng cảm ơn!
Đính kèm :
# Tên tập tin Dung lượng Tải về
1 Copy of Danh sach sinh vien chua danh gia den 9h ngay 10-05-2019.xlsx 75.968