Nhảy đến nội dung Top
  • nthyen
  • 02/05/2019 10:41
Phòng Khảo thí và ĐBCL gửi Danh sách những  sinh viên CD41, CD42, DH16, DH17, DH18 chưa đánh giá đến 11h ngày 01/5/2019 (file đính kèm).
Đến thời điểm này, có rất nhiều sinh viên khóa  CD41, CD42, DH16, DH17, DH18  chưa đánh giá, nhờ Ban Thư ký thông báo đến sinh viên của khoa mình phụ trách để tiếp tục đánh giá theo đúng lịch bên dưới.
Do lịch đánh giá trùng với thời gian nghỉ lễ nên Phòng Khảo thí và ĐBCL mở thêm thời gian đánh giá cho tất cả các lớp: Lớp CD41, CD42, DH16, DH17, DH18: từ 15/04/2019 đến 06/05/2019
Đề nghị Ban cán sự các lớp xem danh sách và thông báo đến lớp để tiếp tục thực hiện.
Đính kèm :
# Tên tập tin Dung lượng Tải về
1 Copy of Danh sach sinh vien chua danh gia den 11h_01-5-19.xls 203.776