Nhảy đến nội dung Top
  • nthyen
  • 02/04/2019 07:42

Phòng KHảo thí & ĐBCL phát hành lịch thi chính thức, Chi tiết mời thầy/cô và các bạn sinh viên xem file đính kèm.

Đính kèm :
# Tên tập tin Dung lượng Tải về
1 Copy of 01_Lichthi_HK2-2019_chính thức.xls 1.009.152