Nhảy đến nội dung Top
  • nthyen
  • 05/12/2018 09:29

Phòng KT&KĐCL đã phát hành lịch thi chính thức, Mòi thầy/cô và các bạn sinh viên xem lịch thi trong file đính kèm.

Đính kèm :
# Tên tập tin Dung lượng Tải về
1 Copy of lich ngay 4-12-18.xls 1.823.744