Nhảy đến nội dung Top
  • nthyen
  • 21/09/2018 10:41

Phòng CTSV phát hành  Kế hoạch về việc tổ chức giới thiệu chương trình học tiếng Anh tại Trường Winning English, Phillipines

* đối tượng tham gia: Toàn thể sinh viên

*Thời gian - địa điểm:

    Sáng 29/9/2018 từ 7h00 - 8h30 hội trường 300B; từ 8h30 hội trường 600

    Chiều 29/9/2018: từ 1h30 hội trường 300B.

Chi tiết thông báo mời xem file điính kèm.

 

Đính kèm :
# Tên tập tin Dung lượng Tải về
1 1194-KH-DHAG.pdf 780.235