Nhảy đến nội dung Top
  • nthyen
  • 15/09/2018 10:49

Phòng QLKH& đào tạo SĐH phát hành công văn chiêu sinh lớp Bổ sung kiến thức và Hệ thồng kiến thức cho  đối tượng dự thi cao học.

* Ngành dự thi: Quản lý giáo dục và Quản lý tài nguyên môi trường;

* Dự kiến thi: tháng 12/2018;

* Hạn chót đăng ký: đến hết ngày 21/9/2018.

Chi tiết môn học và lịch học mời xem file đính kèm

Đính kèm :
# Tên tập tin Dung lượng Tải về
1 SCAN_1143_20092018_093521.pdf 1.873.896