Nhảy đến nội dung Top
  • nthyen
  • 01/09/2018 20:08

Phòng đào tạo thông báo danh sách xét tốt nghiệp bổ sung.

Mời các thầy/cô và các bạn rà soát lại thông tin. Mọi điều chỉnh vui lòng phản hồi về cho cô Mã Ngọc Linh qua email mnlinh@agu.edu.vn từ nay đến hết ngày 4/9.

Trân trọng.

Đính kèm :
# Tên tập tin Dung lượng Tải về
1 TN_T9.pdf 272.193
1 KTN_T9.pdf 1.065.194