Nhảy đến nội dung Top
  • nthyen
  • 31/08/2018 13:16

Phòng CTSV phát hành công văn phát động Cuộc thi "Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo" vùng Đồng bằng Sông Cửu Long năm 2018.

* Hạn nộp hồ sơ: 15/9/2018;

* Gửi hồ sơ trực tiếp: Tại P. CTSV cho đ/c Tuyết Nhung (nttnhung@agu.edu.vn)

Chi tiết thông báo mời xem file đính kèm.

Đính kèm :
# Tên tập tin Dung lượng Tải về
1 1061-TB-DHAG.pdf 2.022.690