Nhảy đến nội dung Top
anh
anh
a
a
  • pvban
  • 29/12/2014 16:17

Lịch trực Văn phòng Đoàn khoa Sư phạm học kỳ II năm học 2014 - 2015, áp dụng từ ngày 29/12/2014.

Các Đoàn viên nếu có vấn đề gì cần liên hệ BCH Đoàn khoa Sư phạm, vui lòng đến Văn phòng Đoàn trong thời gian có người trực.

Lịch trực: Xem chi tiết trong tập tin đính kèm

Đính kèm :
# Tên tập tin Dung lượng Tải về
1 LichTruc.pdf 263.806