Nhảy đến nội dung Top
anh
anh
a
a
  • pvban
  • 29/12/2014 16:11

Căn cứ vào kết quả thi vòng 1 Olympic Toán sinh viên ngày 07/12/2014, Bộ môn Toán công bố danh sách các sinh viên lọt vào vòng 2 như sau

Môn Đại số

STT Họ và tên Lớp Điểm Ghi chú
1 Huỳnh Trà My DH12TO 9.0  
2 Lê Nguyễn Tuyết Huân DH12TO 7.0  
3 Phạm Thị Mỹ Sang DH12TO 7.0  
4 Huỳnh Minh Tuấn DH13TO 6.0  
5 Nguyễn Tấn Trực DH14TO 6.0  
6 Phạm Hải Đăng DH12TO 5.0  
7 Mai Quang Vinh DH12TO 5.0  
8 Trần Thị Thùy Dương DH13TO 5.0  
9 Nguyễn Minh Hiển DH13TO 5.0  
10 Bùi Minh Vương DH13TO 5.0  
11 Phan Thị Ngọc Linh DH14TO 5.0  
12 Kha Thanh Vũ DH14TO 5.0  
13 Hà Thúc Đương DH15TO 5.0  
14 Mai Thanh Sơn DH15TO 5.0  
15 Trần Duy Thanh DH15TO 5.0  

 

Môn Giải tích

STT Họ và tên Lớp Điểm Ghi chú
1 Trần Thị Thùy Dương DH13TO 7.0  
2 Huỳnh Trà My DH12TO 6.5  
3 Trần Thị Thanh Nga DH14TO 6.5  
4 Nguyễn Thị Hồng Nhi DH14TO 6.5  
5 Mai Quang Vinh DH12TO 6.0  
6 Huỳnh Minh Tuấn DH13TO 6.0  
7 Bùi Minh Vương DH13TO 6.0  
8 Nguyễn Văn Huy DH14TO 6.0  
9 Hà Thúc Đương DH15TO 6.0  
10 Mai Thanh Sơn DH15TO 5.5  
11 Nguyễn Văn Giỏi DH12TO 5.0  
12 Nguyễn Hữu Phần DH12TO 5.0  
13 Nguyễn Thị Anh Thư DH12TO 5.0  
14 Huỳnh Cẩm Thu DH14TO 5.0  
15 Nguyễn Thị Bích Trâm DH14TO 5.0 DTO130713
16 Nguyễn Tấn Trực DH14TO 5.0  
17 Trần Duy Thanh DH14TO 5.0  

Những sinh viên có tên trên chú ý các thông báo của Bộ môn Toán để chuẩn bị ôn thi vòng 2. Vòng 2 dự kiến tổ chức vào đầu tháng 03 năm 2015.

Những sinh viên khác muốn biết điểm thi của mình, vui lòng xem tại bảng thông báo của phòng Bộ môn Toán, tầng 3, khu Văn phòng khoa Sư phạm.