Nhảy đến nội dung Top
anh
anh
a
a
  • admin
  • 09/05/2018 08:55

CÁC CHUYÊN ĐỀ BÁO CÁO 

Bài viết Tác giả
Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy - học đại học với Google Classroom Giang, Nguyễn Thị Thu
Một số đề xuất đổi mới hình thức và nội dung hội thi rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên khoa sư phạm Đại học An Giang Chinh, Trần Tùng
Vị trí của bảo tàng trong quá trình đổi mới đào tạo giáo viên ngành sư phạm khoa học xã hội Hà, Nguyễn San
Bộ môn Sư phạm lịch sử phát triển chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu giáo dục lịch sử ở các bậc phổ thông Kim, Nguyễn Bảo
Dạy học tích hợp môn ngữ văn đáp ứng mục tiêu phát huy phẩm chất và năng lực học sinh phổ thông Hùng, Phạm Thanh
Đổi mới phương pháp dạy học sinh học đáp ứng chương trình, sách giáo khoa mới Ngân, Phan Thị Kim
Thiết kế hoạt động phát triển kỹ năng tư duy sáng tạo của học sinh qua phân môn tập đọc lớp 3 Hương, Nguyễn Thu
Nâng cao năng lực nghề cho sinh viên sư phạm bằng mô hình chuyển tiếp trong đào tạo giáo viên Mai, Nguyễn Thị Xuân
Giáo dục đạo đức nghề nghiệp - yêu cầu quan trọng để nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên ở Việt Nam hiện nay Hà, Đỗ Thị Thanh
Phát triển chương trình đào tạo theo CDIO để đào tạo giáo viên đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông tổng thể Thạch, Phạm Bảo
Đổi mới chương trình đào tạo giáo viên địa lý ở trường Đại học An Giang đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông tổng thể Anh, Bùi HoàngHậu, Trần Phước
Nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên ngành ngữ văn đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông tổng thể Chương, Lâm Trần Sơn Ngọc Thiên
Nhân cách và nội dung giáo dục nhân cách trong sinh viên sư phạm Oanh, Tôn Thị Tuyết
Thuyết trình - Phương pháp hiệu quả phát triển năng lực người học Tân, Phạm Phát
Về đặc điểm ngữ pháp và ngữ nghĩa của thành phần phụ đứng sau tính từ trong Tiếng Việt Oanh, Tôn Thị Tuyết
Biểu tượng Cọp Trắng trong tiểu thuyết cùng tên của Agavin Adiga Diễm, Huỳnh Thị
Cậu ấm ngây thơ của Natsume Sôkeki và vấn đề giáo dục Nhật Bản thời Minh Trị Giang, Nguyễn Thị Thu