Nhảy đến nội dung Top
anh
anh
a
a
 • nthyen
 • 08/12/2014 12:17

CÁC TỔ CHỨC ĐẢNG

Khoa Sư phạm có 4 Chi bộ Đảng của giảng viên, 3 Chi bộ Đảng của sinh viên.

Chi bộ 16: Gồm 13 Đảng viên đến từ các Bộ môn Giáo dục Tiểu học và Giáo dục Mầm non

Ban chi ủy Chi bộ:

 • Thầy Đinh Quốc Huy, Bí thư
 • Thầy Nguyễn Bách Thắng, Phó Bí thư
 • Cô Lê Ngọc Phượng, Ủy viên

Chi bộ 17: Gồm 13 Đảng viên đến từ Bộ môn Toán

Ban chi ủy Chi bộ:

 • Cô Nguyễn Phương Thảo, Bí thư
 • Thầy Võ Thành Tài, Phó Bí thư
 • Cô Lê Ngọc Quỳnh, Ủy viên

Chi bộ 18: Gồm 16 Đảng viên đến từ các Bộ môn Vật lý, Hóa học, Sinh học và Văn phòng khoa

Ban chi ủy Chi bộ

 • Thầy Nguyễn Văn Mện, Bí thư
 • Cô Phan Thị Trúc Linh, Phó Bí thư
 • Thầy Trương Tín Thành, Ủy viên
 • Cô Nguyễn Thị Mỹ Phượng, Ủy viên
 • Cô Lâm Thị Mỹ Linh, Ủy viên

Chi bộ 19: Gồm có 14 Đảng viên là các giảng viên đến từ các Bộ môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

Ban chi ủy Chi bộ:

 • Cô Lâm TSN Thiên Chương, Bí thư
 • Thầy Nguyễn Bảo Kim, Phó Bí thư
 • Cô Lê Thị Mỹ Hiền, Ủy viên

Chi bộ 24: Gồm 07 Đảng viên là sinh viên ngành Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Lịch sử, Sư phạm Địa lý, Sư phạm Mầm non

Ban chi ủy Chi bộ:

 • Cô Phan Thị Ngọc Nhanh, Bí thư

Chi bộ 25: Gồm 03 Đảng viên là sinh viên các ngành Sư phạm Toán, Sư phạm Vật lý, Sư phạm Hóa học, Sư phạm Sinh học

Ban chi ủy Chi bộ:

 • Thầy Nguyễn Văn Thạt, Bí thư

Chi bộ 26: Gồm 06 Đảng viên là sinh viên các ngành Sư phạm Giáo dục Tiểu học, Sư phạm Giáo dục Thể chất

Ban chi ủy Chi bộ:

 • Cô Nguyễn Thị Hải Yến, Bí thư